Като на шега - Да спечелиш в собствения си бизнес и да не знаеш това!

vankog