VBox7 logo

Music Idol 3 - 04.03.09г. - Красавицата Веселина Плени Журито! - High - Quality

Достъпът до това съдържание е спрян по искане на собствениците на авторските му права.

Собствениците на авторските права върху този клип са подали искане да бъде премахнат от сайта.