Млади Металурзи Леят Бъдещето На България

Елитен отряд от студенти на ХТИ демонстрира последните тенденции в областта на леярските технологии.

meriadoc