"Не вдишвам ли от теб...Не съм живял..." Автора на този прекрасен стих се беше подписал с псевдонима Димис...

datoto