ssss.gridman - 08 [ Bg Subs ][ H D ]

Никога не си сам.

Още в първата му година като гимназист, неприятностите връхлитат Юта Хибики, когато разбира, че е изгубил спомените си. Не след дълго, той се среща със ''свръх агента Гридман'', намиращ се в стар компютър.

Гридман заръчва на Хибики да открие кой е в този свят. Приключението на Юта в търсене на смисъла и връщането на спомените му започва.

Той бързо намира трима съученици, готови да му помогнат, ала...

Тези дни на спокойствие бързо биват заличени от мистериозно чудовище, появило се от нищото.

shigeo