Българите Не Са Тюрки

ТОЗИ КЛИП ДОКАЗВА НА ВСИЧКИ ТЮРКОФИЛИ ЧЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ТЮРКИ А ЧЕ СА СКИТИ ОТ БАКТРИЯ(БАЛХАРА)

baininja