ПЪТУВАНЕ ИЗ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ /част 28/. БАЧКОВО - АСЕНОВГРАД - ПЛОВДИВ

20.08.2021 г.
Пътуване от Бачково до Пловдив.

gwlahliev