Московски съд отхвърли граждански иск срещу "Пуси райът"

TV Evropa