Не ме вини - Вера Илиева

С пожелание към Вера Илиева - да напише още много красиви, вълнуващи стихове!

deia68