Турция прави кампании за популяризиране на ваксинацията в югоизточните провинции

TV Evropa