Заснето в точния момент

Видеото ''Заснето в точния момент'' е авторско. Източници: Google Image

Габриел Генов