Една година ще бъде срокът на валидност на зеления сертификат в ЕС

TV Evropa