ЦИК назначава РИК, за които не бе постигнато съгласие

TV Evropa