Баща ми често казваше "Трябват ти реални цели." - Тарик "tarik" Селик

eslbg