Министерството на отбраната създава обществен съвет

TV Evropa