Ваклуш - светският монах

Филмът фокусира вниманието на публиката върху личността на Ваклуш Толев - богослов, изтъкнат тълкувател на българската история и изследовател на духовността.

skynet_