Ново-полупотопена хидрокинетична турбина за бавни води с надводни гравитационно-пружинни усилватели

Ново патентованата турбина е с отворен център и периферните и лопати са симетрично монтирани около центъра на кръгов пръстен. Той е свързан със спици към централна главина. Отвореният център спомага за поддържане на по-висока скорост на потока през турбината. Така или иначе, периферните лопати са с по-голяма площ и това позволява силата на течението да въздейства на периферията на турбинното колело, за са се получи по-голяма мощност при въртенето. За да са ефективни лопатите е благоприятно да се пречи на водата лесно да прелива през перифериите им и затова там имат отвори. Те предизвикват локални периферни вихри и така препятстват лесното преливане на водата през перифериите на лопатите.
Усилването на въртенето става за сметка на тласкащата сила, породена от малка плътна стоманена топка, търкаляща се във всяка тръба. В единия край на тръбата (с червено-бялата лент лента) е монитрана спирална пружина върху еластомерна основа, а срещуположният й край е затапен. При движението нагоре, топката в тръбата натяга пружината, поради собственото си тегло (маса). Когато достигне и премине най-горната си точка на въртенето, натегнатата пружина изтласква топката и земното ускорение я засилва към срущуположения затапен край на тръбата. Там тя предава кинетичната си сила (периферен импулс) на тръбата, с което подпомага въртеното на турбината. Еластомерната основа поглъща вибрациите, породени от удара на топката, а пружината я изтласква обратно към затапения край на тръбата.
Усилвателите на турбината са приложими към всякакви бавно въртящи се мотори и генератори. Те се прилагат и за усилване на водни колела в бавно хоризонтално водно течение, които са с подвижно монтирани лопати на кръгов пръстен, също завъртани от гравитацията за насочването им под оптимален ъгъл спрямо скоростта на потока. А това позволява те да са значително по-дълбоко потопени в потока, в сравнение с познатите водни колела с неподвижни лопати. Така те преобразуват енергята и в дълбоко течение, което многократно увеличава мощността им.
Високо оборотни машини също могат да се усилват по мощност, когато са свързани с гравитационно-пружинни усилватели през понижаваща предавка, така че усилвателите да работят с ниски обороти, а машините да си работят с високи обороти. В този случай високите обороти на машините могат да са си същите, а мощността им да се увеличава за сметка на увеличения въртящ момент от усилвателя.
При по-високи обороти, усилвателите работят като периферни маховични тежести на пръстена, които служат за съхранение на инерцията на въртящата се турбина / машина.
Приложението на усилвателя е пряко да се интегрира, както е видно на видеото, в хидрокинетични турбини, водни колела и др., които могат да се използват на понтонни ВЕЦ в бавно течащи води. Както и в много други случаи, където е необходимо значително да се увеличи мощността на бавно въртящи се машини, главно чрез увеличение на въртящия им момент. Например за генерирането на ток с голяма сила и невисоко напрежение, какъвто е нужен за мощни водни електролизьори за получаване на водородосъдържащ газ, например.
Увеличението на мощността зависи от масата (теглото) на топките, силата на пружините, оборотите на машината ... .
http://powerbarge.eu
George Tonchev Ph.D.
See more at: http://powerbarge.eu/patents.html

georgetonchev