Добриела Иванова - Клек на смит машина с изнесени напред стъпала