Превод! 2ne1 - If I Were You

/от англ./

cwety_light12