Нежност - Добри Жотев

"Нощта прегърна тишината и заспа.
Не знам по-ласкави очи от твоите,
по-милваща ръка не знам."

deia68