ПЛЕВЕН - МОЯТ ГРАД В РАЗВИТИЕ /клипче 90/

Строителство на участък от улица "Ген. Колев".

gwlahliev