ЕС създава публично-частна програма за биозащита

TV Evropa