Дост, Турция, Слава Севрюкова, последните дни на България...

Ютуб:
Публикуван на 21.03.2017 г.
ДОСТ, Турция, Слава Севрюкова, последните дни на България.

"...От нас зависи. Времето не чака. Решавайте..."

delfini