C - Walk Bulgaria Mixtape 2009 - Reborn The C - Walk Tradition

Да видим дали може да надминем по популярност други подобни миксове? - Та не заслужава ли нашия да е пред тях?! Това е нашата визитна картичка пред света, нека се легитимираме, за да знаят всички какво умеем да правим в сърцето на забутаните "ориенталски"

niki1996cska