България сред страните в ЕС с най-голям спад в емисиите на въглероден диоксид

TV Evropa