Правителствата на ЕС и Европейският парламент не успяха да се споразумеят за бюджета на ЕС за 2015 г.

Провал на преговорите за бюджета на ЕС за 2015 г. Правителствата на държавите членки и бюджетната комисия на ЕП не са успели да постигнат компромисно решение, затова Европейската комисия ще представи нов проектобюджет, по който ще бъдат проведени нови преговори. Ако не бъде приет нов бюджет на 28-членния блок до началото на 2015, ЕС ще трябва да ограничи разходите си до 1/12- от сегашния бюджет на месец.

TV Evropa