Атанаска Тодорова - Дюлберим, Недо хубава

Съпр. орк. с дир. Коста Колев.
А една от снимките, е благодарение на Стоян Варналиев, от личния му архив!

gorskiyat