Велики Българи - Ген. Данаил Николаев

Генералъ отъ пехотата Данаилъ Николаевъ
"Патриархът на българската войска"

krasy1