Изкачване на Черни Връх с Колелата 2012

white_angel2012