Haarp Chemtrails Еленко Ангелов 3

Запис от 29 юни, NOVA „На кафе” с Гала. Темата е H.A.A.R.P. и Chemtrails – климатичните оръжия...

elenko_angelov