VBox7 logo

Бюрокрация и бизнес - проблемите пред чуждите инвестиции

111 26.07.2019 Инфо

Българските административни предизвикателства
Гост: Росен Шарков - управител на Prima Lex Consult