Бате Сашо - Кома (Shawshank Redemption Video)

Това е песен за хора, които са изпадали в тежки житейски ситуации, но са намирали силата в себе си и са успявали да превъзмогнат всичко, за да постигнат целите си!
Надявам се да ви нахъса да си следвате принципите и да не спирате да мечтаете!
С Вас съм!

Трака същевременно е и един вид поклон към книгата и филма "THE SHAWSHANK REDEMPTION"! Лента, която гледах на премиерата през 1997 г. в Торонто и на която сълзите ми се стичаха без да ми пука от никой или нищо... Бях тотално сам и вече го знаех... И ме чакаше много тежък живот, депресия и тотално разбъркване на житейсккото тесте!
Но винаги има и надежда...

batesasho