Престрелки между президент и държава относно новоприетия бюджет на страната

TV Evropa