Над 767 млн. лв. са предвидени за директни плащания на земеделци през 2011 г.

Правителството утвърди приходната и разходната част на план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2011 г., като са заложени 767 милиона лева за директни плащания на фермерите и близо 100 милиона за пазарна подкрепа.

TV Evropa