Емв 30 с Пв за Зимница

ЕМВ 30 с ПВ за Зимница

railfan