VBox7 logo

Когато се ягнат овцете - на 1 200 м. над Копривщица -"говори България" с Ваня Манолова по Агро.тв

218 20.01.2016 Инфо

Разходка с джипа на Моско Мрънков,от Копривщица. Животновъд – от този век. Но би могъл да е и от поминалия. Ферми и овчарници като от стара, стара книга. Високо, високо, на 1 200 м. надморска височина под връх Богдан, първенецът в Същинското Средногорие. С неговия „разказ“ на очевидец, на славни времена за животновъдите в Копривщица. Още в робството те са били привилигировани да пасат стадата си чак по Беломорието. Днес наследниците им ягнат агнетата на газови лампи и „пазят“ температурата на млякото като заграждат Реката. Там – в калта, или там, „до Небето“. Кое все пак, е истинското животновъдство. Тези ще оцелеят ли?