Във Франция отпаднаха ограниченията върху пътуванията между регионите

TV Evropa