На театър преди и след Берлинската стена?

TV Evropa