Унищожаване на автомобил ...

В Америка, действа програмата "Cash for Clunkers" (пари за таратайки).
Нейната същност се крие във факта, че по-старите автомобили, признати от правилата на американските власти, като "боклуци", се изпращат на унищожение.

fanfara