Зрелищна катастрофа

направо му се разхвърчаха частите на колата.

alankovec