Средното увеличение на пенсиите ще е с 65 лв. от 1 октомври, ако бъде прието от парламента

TV Evropa