" Здраве" и хармонията в дома с Фън Шуй и Елза Панайотова

БНТ 1, предаване "Здраве" с участието на инж. Елза Панайотова - 19.01.2011 г.

elza_panayotova