2015.4.1 Райна в на Кафе ( за пътешествията си , и Доминикана )

1 Април 2015 Райна гост в предаването на Кафе

feniksrko