Реч на Адолф Хитлер

"Наложително е да умра тук за народа си, но, моят дух ще се издигне от гроба и хората ще разберат, че съм бил прав." - 1945 А.Хитлер

atise