BMW 850i - 0-200 km/h

Ускорение на BMW 850 от 0 до 200 км/ч.

mig21