Учебна компания в Зпг 2013-2014

Видео, отразяващо дейността на клуб "Учебна компания" по проект успех 2013-2014. Той е заснет от ученици от клуб А.М.Видео-Студио

zpg_show