"Какво ще се случи с Типично през 2018?!"

Типично