Blutengel - Forever

Оригиналът на песента.

nightchill