Словенска идилия

Словенски сандвич с риба тон...

refugee