Muppet Show - Chicken In The Basket

Това е откъс от Muppet Show с изтънчения готвач - Swedish Chef Откъса се нарича Chicken In The Basket - гениално нали...

memoria2006